Belediyeler Kaldırılmalı mı? - Eskişehir eskisehirhaberler.com.tr Haber

Belediyeler Kaldırılmalı mı?

Belediyeler Kaldırılmalı mı?

İllerde Vali mi, Belediye Başkanı mı?

İlçelerde Kaymakam mı, Belediye Başkanı mı?

Herkes diyecek ki;

“Tabii ki Vali, tabii ki Kaymakam!”

Haklısınız İllerde Vali, ilçelerde Kaymakam,

Türk Devleti’nin temsilcileridir!

Ya Belediyeler?

Kuruluş amaçları dışında her türlü gayrimeşru faaliyetin, tabir caizse ülkedeki “Soygun Düzeni” nin merkezleridir!

Yaptıkları hizmetleri Valilikler ve Kaymakamlıklar düzenli, daha düşük maliyetle, daha adil paylaşım esası gözetilerek yapabilirler!

Valiliklere ve Kaymakamlıklara ilave bir yük de getirmez!

Peki biz neyi seçeceğiz yerel seçimlerde?

Soygun Düzeni’nin İl ve İlçelerde Temsilcilerini seçeceğiz!

Soygun Düzeni’nin İl ve İlçelerde kimlerin eliyle sürdürüleceğine karar vereceğiz!

Kabul edersiniz, etmezsiniz;

“Belediyeler Gerçeği” budur!

Ne yapılmalı?

“Belediye Sistemi” kaldırılmalı!

İşlevleri de Mülki İdarelere devredilmeli!

Kıt aklımızın erdiği kadarıyla..

Mahmut Çetin